T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kronik Hastalarda Fiziksel Aktivite Rehberi


Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında "Çocuklarda ve Ergen İçin Kronik Hastalıklarda Fiziksel Aktivite Rehberi" ve "Erişkin İçin Kronik Hastalıklarda Fiziksel Aktivite Rehberi" hazırlanmıştır.

Çocuk ve Ergen İçin Kronik Hastalıklarda Fiziksel Aktivite Rehberi

Erişkin İçin Kronik Hastalıklarda Fiziksel Aktivite Rehberi