T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dermatoloji Kliniği


SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR KLİNİĞİ

dermatolojikliniği.JPG


TarihçeBaşa Dön ^

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği 1902-1975 yılları arasında, o zamanlar pavyonlar halinde taksim edilmiş binalardan birinde hizmet vermiştir.

Birinci Pavyon / Emraz-ı Cildiye ve Efrenciye Pavyonu


210 metrekare üzerine yapılan bu pavyon Emraz-ı Cildiye ve Efrenciye’ye (Cilt Hastalıkları ve Frengi’ye) tahsis edilmiş olup iç düzeni de buna göre yapılmıştır.  Altı yataklı bir oda sadece frengi hastalarına ayrılmıştır. 1975 yılında ise ana hastane binasına taşınmıştır. 1975-1991 yılları arasında 30 yataklı bir servis halinde hizmet veren dermatoloji kliniği, 1991 yılında 20 yatak sayısı ile Hazım Bümin binasına, 1994 yılında ise aynı binanın giriş katına taşınmış ve yatak sayısı 12'ye düşürülmüştür. 2012 yılında ise hastanemiz ana bina 6.kata taşınmıştır. O zamandan bugüne, kliniğimiz Gastroenteroloji kliniği ile aynı servisi paylaşmakta olup 10 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir.

Kliniğimizde görev almış klinik şefleri

 • Prof. Dr. Ali Rıza Atasoy'un 1927 yılında göreve başlaması ile hizmet ve eğitim süreklilik kazanmıştır. Prof. Dr. Ali Rıza Atasoy 1927 de Şişli Çocuk Hastanesi Cildiye mütehassıslığına atanmış olup 1934 yılına kadar bu göreve devam etmiştir.
 • Prof Dr. Talat Çamlı, 1934'de Şişli Çocuk Hastanesi cildiye şefliğine tayin edilerek sekiz sene çalışmıştır.
 • Dr. Fahri İzgi, 1943 ile 1949 yılları arasında İstanbul Şişli Çocuk Hastanesi Cildiye şefliği yapmıştır.
 • Dr. Hakkı Salman Şişli Çocuk Hastanesinde 1949'da göreve başlamış olup 1968 yılında görevinden ayrılmıştır.
 • Dr. Kemâl Arıcan, bir yıl kadar Şişli Etfal Şefliğinde bulunmuştur
 • Dr. Selahattin Ergelen, 1957'den 1982 yılına kadar Şişli Çocuk Hastanesi Cildiye Kliniğinde mütehassıs, şef muavini ve şef olarak görev yapmıştır
 • Dr. Seyfi Nazım Basa, 1974 Yılı Mayıs ayında Gureba hastanesinden ayrılarak Şişli Çocuk Hastanesi Cildiye Klinik şefliğine tayin olmuştur
 • 1976 dan sonra Selahattin Ergelen 2. defa klinik şefliğine atanmış ve 1982 yılında emekli olmuştur
 • 1982 yılında Doç.Dr.Adem Köşlü klinik şefliğine atanmış olup 2010 yılında emekli olmuştur.
 • Prof. Dr. İlknur Kıvanç Altunay Doç. Dr. Adem Köşlü’ nün ardından görevi devralmıştır ve 2010 yılından bu yana kliniğimizin idari ve eğitim sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Kliniğimizden  (1975-2017) 62 meslektaşımız uzman olmaya hak kazanmıştır.

KadromuzBaşa Dön ^

Akademik Kadro

 • Prof. Dr. İlknur Altunay (İdari Sorumlu, Eğitim Sorumlusu)
 • Doç. Dr. Aslı Aksu Çerman
 • Uzm. Dr. Gülbüz Mine Maden
 • Uzm. Dr. Perihan Çoraplı
 • Uzm. Dr. Yasemin Erdem


Klinik Psikolog

 • Çiğdem Aydın (Psikodermatoloji hastalarının testlerini uygulamakta ve terapilere katkı sağlamaktadır.)


Asistan Kadrosu

 • Artun Kırker
 • Ceylan Başkan
 • Gül Şekerlisoy
 • Hazel Ezgi Kaya
 • İlayda Esna Gülsunay
 • Onur Sivaz
 • Osman Vural
 • Sena İnal
 • Sevda Edis


Hemşireler

 • Zeynep Çetin
 • Elmas Keskin Kolgu
 • Emine Yılmaz
 • Ebru Doğan İlgi
 • Deniz Yıldız
 • Serdar Demirkan
 • Safiye Orhan
 • Davut Furkan Çolak


Bilgi işlem Personeli

 • Özlem Asan
 • Gönül Çelik
Özellikli Birimler ve Özellikli Tıbbi İşlemlerBaşa Dön ^
 • Dermatolojik hasta muayenesi
 • Dermatolojik cerrahi ünitesi:
 • Tzank ve mikolojik smear uygulamaları
 • Punch biyopsi
 • İnsizyonel ve eksizyonel biyopsi,
 • Kriyoterapi,
 • Elektrokoterizasyon,
 • Ekstirpasyon ve ekstraksiyon işlemleri,
 • Tırnak çekilmesi,
 • Parsiyel tırnak matriksektomisi
 • Kabin Fototerapi ve Mikro Fototerapi ünitesi
 • Saç hastalıklarının tanısında trikogram uygulaması
Polikliniklerimiz Başa Dön ^
 • Dermoskopi (nevus takip) polikliniği
 • Psoriasis (sedef hastalığı) polikliniği  (Salı-Çarşamba)
 • Psikodermatoloji (Liyezon) polikliniği
 • Kozmetik dermatoloji polikliniği (Perşembe-Cuma)
 • Büllü Hastalıklar Polikliniği (Perşembe)
 • Alerji ve ürtiker Polikliniği (Pazartesi-Çarşamba-Perşembe)
 • Dermato-Onkoloji (Deri iyi ve kötü huylu tümör) Polikliniği
Kurs ve ToplantılarBaşa Dön ^

Her ayın 2. Salı günü Dermatoloji ve Patoloji ortak toplantısı yapılmaktadır.
Ayda bir kez dernek eğitim toplantılarında vaka sunumu yapılmaktadır.
Yılda bir kez İstanbul ili Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Psoriazis toplantısı düzenlenmektedir.
15 günde bir multidisipliner yara konseyi toplantısı yapılmaktadır.

Klinik içi Eğitim ToplantılarıBaşa Dön ^
 • Her hafta Salı ve Perşembe günleri 12.00 – 14.00 saatleri arasında iki saatlik sürede eğitim toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantılarda yıllık eğitim programımız doğrultusunda;
 • Literatür takip ve tartışmaları,
 • Poliklinikte görülen ilginç vakaların değerlendirilmesi,
 • Seminer anlatımları
 • Yıllık çalışma tartışma ve sunumları
 • Tez çalışmaları tartışma ve sunumları yapılmaktadır.
İletişimBaşa Dön ^