İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
Şişli Hamidiye Etfal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çocuk Cerrahi Yoğun Bakım