İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
Şişli Hamidiye Etfal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mikrobiyoloji Laboratuvarı


mikrobiyoloji_laboratuvarı.JPG