T.C. Sağlık Bakanlığı
Şişli Hamidiye Etfal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi